ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์ ยืดหยุ่น มุ่งมั่น เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

ฟาร์มไก่พ่อเเม่พันธ์ุ (Breeder Farm)
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่ โดยควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์
โรงฟักไข่ (Hatchery)
ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่
โรงชำแหละ (Slaughterhouse)
ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ Contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ของเรา (Our Product)
เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์ "โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต" ทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราสำหรับลูกค้า. โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานการส่งออก GMP, HACCP, HALAL


SFC นโยบายของบริษัท
มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต   ตลอดห่วงโซ่อาหาร  จัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจ  และการปลอมปน  เพื่อผลิตสินค้ามีคุณภาพ อาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับกฎหมาย    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    พัฒนาบุคลากร   สร้างนวัตกร   นำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน

     

    

SFC ข่าวประชาสัมพันธ์

    


ราคาอาหารสด หมู เนื้อสัตว์ ไก่ ประจำวันนี้new flash gif

อัพเดทข่าวสารทุกวัน


ในยุคที่อะไรๆ ก็ขึ้นราคาเก่งแบบนี้ เราทั้งหลายก็อย่ารอช้า ตามเรามา อัปเดตล่าสุด ราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่


อุตสาหกรรมไก่เเช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปhot gif

วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:09


ปริมาณการผลิตไก่ของไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย    2.5-3.5% ต่อปี ในปี 2566-2568 โดยตลาดในประเทศมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว


สถานการณ์และแนวโน้มผู้เลี้ยง "ไก่เนื้อ"hot gif

วันจันทร์, 16 มกราคม 2566 10:09

ปี 2566 คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ของโลกจะมีปริมาณ 102.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 100.93 ร้อยละ 1.79 การผลิตเนื้อไก่ของโลกขยายตัวตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา บราซิล และสหภาพยุโรป ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

  

SFC รูปภาพกิจกรรม