ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์ ยืดหยุ่น มุ่งมั่น เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

ฟาร์มไก่พ่อเเม่พันธ์ุ (Breeder Farm)
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่ โดยควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์
โรงฟักไข่ (Hatchery)
ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่
โรงชำแหละ (Slaughterhouse)
ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ Contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ของเรา (Our Product)
เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์ "โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต" ทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราสำหรับลูกค้า. โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานการส่งออก GMP, HACCP, HALAL

ร่วมงานกับเรา (Join with us)


 

               เนื่องด้วยบริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด.ได้ดำเนินธุรกิจประเภทเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการส่งออก จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯจึงได้ประกาศรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปต่อข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงใน "ครอบครัวซิลเวอร์ของพวกเรา"

ตำแหน่งงาน

จำนวน

สถานที่ทำงาน

การศึกษาเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Staff)

หลายอัตรา

ภาคกลาง

ปวช.ขึ้นไป
สาขาบัญชีเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planing Staff)

หลายอัตรา

ภาคกลาง

ปวส.ขึ้นไป
สาขาที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม (Recruit & Training Staff)

2 อัตรา

ภาคกลาง

ปริญญาตรีหัวหน้างานฝ่ายผลิต (Head of Production)

หลายอัตรา

ภาคกลาง

ม.6 ขึ้นไปพนักงานขาย (Sales)

หลายอัตรา

ภาคกลาง

ม.6 ขึ้นไป
สมัครงานวิธีที่ 1 กรอกใบสมัคร

สมัครงานด้วยตัวเองที่บริษัท 118 ม.2 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี (แผนที่)
หรือ ส่งใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน (.pdf)

วิธีที่ 2 สมัครงานออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถูกต้อง
File size is too big!
File size is too big!
File size is too big!