ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์ ยืดหยุ่น มุ่งมั่น เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

ฟาร์มไก่พ่อเเม่พันธ์ุ (ฺBreeder Farm)
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่ โดยควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์
โรงฟักไข่ (Hatchery)
ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่
โรงชำแหละ (Slaughterhouse)
ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ Contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ของเรา (Our Product)
เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์ "โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต" ทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราสำหรับลูกค้า. โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานการส่งออก GMP, HACCP, HALAL


SFC นโยบายของบริษัท
มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต   ตลอดห่วงโซ่อาหาร  จัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจ  และการปลอมปน  เพื่อผลิตสินค้ามีคุณภาพ อาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับกฎหมาย    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    พัฒนาบุคลากร   สร้างนวัตกร   นำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน

     

    

SFC ข่าวประชาสัมพันธ์

    


ราคาอาหารสด ราคาหมู เนื้อสัตว์ ไก่ ประจำวันนี้

วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565 07:23


ในยุคที่อะไรๆ ก็ขึ้นราคาเก่งแบบนี้ เราทั้งหลายก็อย่ารอช้า ตามเรามา อัปเดตล่าสุด ราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่


ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ วอนลบคลิปบิดเบือนโจมตีเกษตรกร

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 09:03


ผู้เลี้ยงไก่เนื้อเอือมคลิปทำลายเกษตรกร วนกลับมาอีก หลังแพร่กระจายเมื่อปี 56 วอนยุติการส่งต่อและลบทิ้ง ชี้บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำลายอุตสาหกรรม...


ผู้เลี้ยงไก่ไทย ชี้ยกเลิกมาตรการ 3:1

วันศุกร์, 24 กันยายน 2564 09:01

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไทย พ้อแนวทางรัฐบาลยกเลิกมาตรการ 3 ต่อ 1 ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร แต่ซ้ำเติมให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อสัตว์ยังถูกควบคุม ควรพิจารณากลไกตลาดมาเป็นตัวกำหนดราคา

  

SFC รูปภาพกิจกรรม